074-769-14-02

זרועות יניקה פרקיות

התעשיות בארץ ובעולם מייצרות חומרים מזהמים הנמצאים באבק, גזים ועשן הנפלטים מעבודת המכונות. קיימות מעט תעשיות אשר אינן פולטות  חומרים מזהמים כלל. את החומרים הללו ניתן לשאוב בעזרת מכונות יניקה. אחד הכלים האיכותיים ליניקה הקיימים בתעשייה  הוא זרועות יניקה פרקיות. זרועות יניקה פרקיות מאפשרות לסנן את החומרים המזהמים במפעל באופן נגיש. הזרועות ניתנות לתזוזה  לכל כיוון בכדי להגיע לנקודות בהם יש צורך בסינון החומרים.

זרועות יניקה פרקיות משמשות את התעשיות בתוך חדרי עבודה והזרועות חייבות להיות מתאימות לגודל ולאורך הנדרש. זרועות אילו משמשות כזרועות ליניקת גזים, זרועות ליניקת עשן ריתוך או כזרועות ליניקת אבק. את הייצור וההתקנה של הזרועות מבצעת חברת חן בקרת אקלים בע"מ, המנוסה בתחום משנת 1972. מהנדסי החברה מייצרים זרועות יניקה פרקיות בהתאם לגודל החדר בו נדרש סינון חומרים מזהמים.

התעשיות המזהמות בארץ נתונות לפיקוח הרשויות והדרישה מתעשיות אילו לסינון הגזים, האבק ועשן הריתוך מאלץ אותן לפעול לפי תקנים מחמירים, אחרת יאבדו את רישיון העסק או את היכולת לייצר מוצרים מסויימים. חן בקרת אקלים בע"מ מייצרת זרועות יניקה פרקיות בעלות מפרקים חיצוניים המאפשרים שמירה על תפקוד המערכת לאורך שנים רבות.

במשפחת המכונות הללו ניתן למצוא את הזרועות ליניקת אבק המשמשות גם לתעשיות קטנות יותר, את הזרועות ליניקת גזים והזרועות ליניקת עשן ריתוך המשמשות לתעשיית חיתוך המתכות. המערכות מתוכננות על-ידי מהנדסי חברת חן בקרת אקלים בע"מ בהתאם לצרכי הלקוח. הטכנאים המתקינים את המערכות הללו מבצעים בדיקה של החלל או החדר בו הלקוח נדרש להתקנת מערכות הסינון. לאחר בדיקת החלל או החדר, מבצעים הטכנאים את ההתקנה בהתאם לתקנים המתאימים ובמקביל החברה מלווה את הלקוח מול הרשויות עד סוף תהליך קבלת התקן.

סינון ויניקה של חומרים מזהמים הוא צורך בסיסי בכל תעשייה מזהמת, לכן זרועות יניקה הן הכרחיות בתעשיות קלות וכבדות בכדי להפחית את הזיהום לרמה המותרת על-פי החוק. הרשויות מקפידות לפקח אחר התעשיות הללו באופן רציף ואינן מאפשרות עבודה רציפה ללא עמידה בתקנים המחמירים.